پیستوله رنگ/پیستوله رنگ روغنی/پیستوله نقاشی ساختمان چیست/انواع پیستوله/مزایای پیستوله/معایب پیستوله


          تصویر فوق پیستوله رنگ روغنی را نشان میدهد.این پیستوله ها کمکهای شایان توجهی به صاحبان حرف نقاشی ساختمان کرده است.برای مثال برخی از این پیستوله ها برای اجرای رنگ روغنی بکار برده میشوند.این پیستوله ها دارای یک مخزن برای جای گرفتن رنگ.و یک اهرم برای دستور اجرای رنگ هستند.

پیستوله روغنی در نقاشی ساختمان کاربرد های فراوانی دارد.در برخی موارد ما با قسمت هایی از ساختمان مواجه هستیم که قلم وغلطک نمیتوانند رنگ را برروی سطح اعمال کنند.در این موارد ما دست به دامان پیستوله میشویم.مهارت های استفاده از پیستوله روغنی باید آموخته شود زیرا زحمت فراوانی را میطلبد.

در نقاشی ساختمان انواع و اقسام پیستوله داریم.برخی از آنها خودشان هم باد تولید میکنند و هم مخزن رنگ دارند که بیشتر در قدیم از آنها استفاده میشد.قدرت آنها نسبتا پایین بود ولی به دلیل داشتن اندازه کوچک و حمل آسان محبوبیت فراوانی یافته بود.باآمدن پیستوله های کمپرسوری که به یک پمپ باد کمپرسوری متصل هستند دیگر از پیستوله های برقی کمتر استفاده میشود. و یک مدل پیستوله داریم که فرد  کمپرسور آنرا همچون کوله پشتی با خود حمل میکند.


پیستوله معایبی دارد که مزایای آن معایب آنرا میپوشاند.برای مثال اگر در استفاده از آن مبتدی باشیم باید کار بااین وسیله رو کنار بگذاریم تازمانی که یاد بگیریم. اگر با تینر معمولی رقیق شود قطعا شوره خواهد کرد. 


مزایای فراوانی دارد از جمله سرعت اجرایی بالا.وکیفیت مطلوب و یکنواختی سطح دیوار

ابتدا کمپرسور را به برق زده و منتظر میمانیم تا مخزن پر شود سپس رنگ را به اندازه کافی باتینر فوری یا بنزین رقیق کرده و آنرا در مخزن ریخته و در مخزن را سفت میکنیم.شیلنگ را به انتهای مخزن متصل میکنیم.حالا آماده هستیم تا مراحل نقاشی ساختمان  را طی کنیم. 

                                                                  

پیستوله وسیله ای است فلزی وگاها پلاستیکی که دارای یک منبع برای ریختن رنگ و یک اهرم برای دستور پاشیدن رنگ است. پیستوله های قدیمی مستقیما به برق متصل میشدندو بافشردن تکمه تعبیه شده در دسته آن شروع به پاشیدن رنگ میکرد.

اماپیستوله های مدرن به پمپ باد متصل میشوند وبااستفاده ازهوای فشرده داخل پمپ باد رنگ رابرسطح مورد نظر بسیار قدرتمند تر از مدل قدیمی میپاشد.نکته قابل توجهی که باید حین کار بااین وسیله مدنظرداست این است که رنگ مورد استفاده نسبت به کارباغلطک یاقلمورقیقتراست.برای تحقق این امر باید رنگ راباحلال های فرار مانندبنزین و تینر فوری رقیق کنیم.

موارد استفاده از پیستوله:اجرای کنیتکس-مولتی کالر-اجرای رنگ های فوری-برای نرده های پیچیده بکاربسته شده در ساختمان-سیلروکیلرپلی استر و...

پیمانکاری ونقاشی ساختمان الماس غرب
09198137786