اکبر رحیمی فرد شنبه 5 فروردین 1396 ساعت 22 و 54 دقیقه و 48 ثانیه نظرات ()

استفاده از سمباده برای مصارف داخلی ساختمان:
1-سمباده برای سطوح گچی
2-سمباده برای سطوح فلزی
3-سمباده برای سطوع چوبی


تعریف سمباده:
سمباده به ورق های زبری گفته میشود که ازآن برای صیقل دادن سطوح مختلف استفاده میشود بسته به اینکه از این ورق در کجا استفاده میکنیم نوع آن متغیر است.
مثلا از سمباده هایی که زبری آنها کتوسط میباشد برای سطوع گچی استفاده میکنیم و از ضخامت های بالاتر برای سطوع زبر تر ومستحکم تر ماننو فلزات استفاده میشود.

سمبادهp120

سمباده نمره 120از ضخامت پاییت تری برخوردار میباشد که برای تمام سطوح کچی میتوان ازآن استفاده کرد زیرا خط و خش برروی سطح به جای نمیگذارد و مطلوبیت خاصی رادارد که در تمام مراحل نقاشی بعد از رنگ آستر وآماده به رویه میتوان استفاده کرد که از نظر مصرف درصد استفاده آن بین نقاشان ساختمان در بین سلیر اصناف بالاتر است.

سمباده نمره 150وبالاتر.

ازین نوع سمباده ها برای سطوع سیمانی وسطوع فلزی استفاده میشود نکته ای که در استفاده این سمباده باید به آن توجه کرد این است که هر گز ازین نوع ورق سمباده برای دیوارهای گچی استفاده نشود.
سمباده با دستگاه(موتورپوست)

برای سطوح چوبی معمولا اعمال سمباده کاری سخت وطاقت فرسا میباشد در اینجاست که دست به دامان تکنولوژی میشویم و بااستفاده از دستگاه سمباده لرزان سطح مورد نظر چوبی را صیقل میدهیم