اکبر رحیمی فرد یکشنبه 1 اسفند 1395 ساعت 23 و 23 دقیقه و 26 ثانیه نظرات ()
روغن الیف زیر کار:

روغن الیف نقاشی ساختمان

روغن الیف زیر کار:
این روغن را معمولا قبل از اعمال بتونه روغنی بصورت ماستیک باید بر سطح مورد نظر اعمال نمودو استفاده از روغن زیر کار مزایایی دارد ازجمله:
1-سطوح گچی خام بدلیل اینکه خاصیت جذب بالایی دارد لذا اگر ازین روغن استفاده نشود اعمال بتونه سخت و تاحدودی غیر ممکن خواهد بود.
2- استفاده از روغن الیف قبل از بتونه باعث دوام و استحکام بیشتر بتونه خوهد بود.
3-سطوح کچی راکه قصد داریم رنگ پلاستیک استفاده کنیم نیازی به روغن الیف ندارد ولی حدالمقدورازین روغن برای این سطوح هم باید استفاده شود.
4- برای روغن کاری سطح میتوانیم از غلطک وقلم هم استفاده کنیم و نکته مهم تر اینکه باید به قدری کافی روغن را برسطح کورد نظر اعمال کنیم تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود

نقاشی ساختمان الماس غرب
09198137786

روغن الیف
نقاشی ساختمان
روغن الیف رزین گل
رزینول
نقاشی ساختمان در تهران
نقاشی ساختمان دریوسف آباد
نقاشی ساختمان در قیطریه